Tel: 76-8782282 | Fax: 76-8785161
·
zlotoryja@komornik.pl
·
Pon - Pt 07:30-15:30
Skontaktuj się

MIROSŁAW WIERZBICKI Zastępca Andrzeja Maciejewskiego – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi Kontakt

KANCELARIA KOMORNICZA

Komornik Sądowy Mirosław Wierzbicki informuje, iż w ramach przysługujących uprawnień dysponuje narzędziami pozwalającymi na skuteczniejsze i szybsze prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

Komornik Sądowy

Komornik

dysponuje dostępem do

Usług serwisu
Komornik-Online.eu

Serwis umożliwiający komunikację kancelarii komorniczej z uczestnikami postępowania egzekucyjnego.

Monitor Postępowania Egzekucyjnego MPE

System zapewnia ciągłą i efektywną komunikację elektroniczną z wierzycielami i dłużnikami.

System
OGNIVO

Pozwala na ustalenie w jakim banku dłużnik posiada rachunek bankowy.

E-Sąd

Sąd  pozwala na wszczęcie egzekucji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz znaczne zaoszczędzenie kosztów prowadzonego postępowania.

Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)

Pozwala to na ustalenie czy osoba objęta zapytaniem posiada zarejestrowany na siebie pojazd mechaniczny.

Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

Pozwala to na odnalezienie majątku dłużnika w postaci nieruchomości.

Systemu
PUE ZUS

W postępowaniu egzekucyjnym Komornik posługuje się dostępem do Platformy Usług Elektronicznych ZUS celem uzyskania informacji dotyczących źródeł dochodów dłużników

Centrum Personalizacji
Dokumentów MSWiA

W celu ustalenia aktualnego adresu zameldowania dłużnika.

Formularz kontaktowy

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

  Wzory dokumentów

  Informacje dotyczące postępowania egzekucyjnego
  Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
  Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.
  Celem przeprowadzenia egzekucji przez komornika wierzyciel zobowiązany jest :
  – dostarczyć oryginał tytułu wykonawczego oraz odpowiedni wniosek egzekucyjny

  Wniosek o wszczęcie egzekucji należności KM

  Pobierz wniosek

  Wniosek o wszczęcie egzekucji należności KM

  Wniosek o wszczęcie egzekucji należności alimentcyjnych KMP

  Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

  Pobierz wniosek

  Wniosek o wydanie zaświadczenia - zaliczka alimentacyjna

  Formularz wniosku o wszczęcie egzekucji formularz urzędowy KM, KMP

  Pobierz formularz